Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o doplatku za djecu, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 67

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 6. sjednici održanoj 3. veljače 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o doplatku za djecu, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 67, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika socijaldemokratske partije, aktom od 16. studenoga 2020. godine, uz prijedlog da se sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon dones epo hitmnom postupku.
Dana 23. studenoga 2020. na 4. sjednici Hrvatskoga sabora prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Odbor je navedeni Prijedlog raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbama članaka 87. i 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predstavnica predlagatelja uvodno je dodatno obrazložila Prijedlog zakona, navodeći kako je intencija predlagatelja značajno intervenirati u sustav obiteljskih potpora. Povećanjem iznosa dječjeg doplatka žele postići veću zaštitu djece korisnika dječjeg doplatka od (rizika) siromaštva. Predlagatelji smatrarju kako je definiranjem imovinskog cenzusa izmjenom Zakona u 2018. godini postignuto povećanje broja korisnika dječjeg doplatka, te smatraju kako je sada trenutak kada bi se trebao povećati i iznos svim korisnicima. Stoga predlažu povećanje proračunske osnovice po djetetu za 50%. Po tom prijedlogu, prva skupina primala bi dječju doplatak u visini od 449,01 kn (umjesto dosadašnjih 299,34 kn), druga skupina  374,17 kn (umjesto sadašnjih 249,45 kn), a treća 299,34 kn (umjesto sadašnjih 199,56 kn). Predlagatelji smatraju kako je 860 milijuna kuna dovoljno za implementaciju ovoga Zakona.
Predstavnica Vlade Republike Hrvatske izrazila je protivljenje donošenju ovoga Zakona. Naime, potrebna sredstva nisu predviđena u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu, niti u projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Također, smatra kako je paušalno određeno povećanje osnovice od 50%, a nisu navedene ni sve kategorije korisnika doplatka za djecu koji bi na temelju Prijedloga zakona mogli ostvariti to pravo. Također, naglasila je, svrha dječjeg doplatka nije samo socijalna mjera za suzbijanje dječjeg siromaštva, u suzbijanju kojega Vlada Republike Hrvatske djeluje i nizom mjera sukladno Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj.
U raspravi koja je uslijedila, članovi Odbora osvrnuli su se na zakonske akte koji su u prethodnom razdoblju donošeni sa svrhom pomoći obiteljima u prevladavanju financijskih, ali i drugih poteškoća s kojima se susreću. Istaknuti su napori Vlade Republike Hrvatske u tom smislu tijekom posljednje četiri godine - od izgradnje vrtića, povećanja rodiljnih i roditeljskih potpora, naknade roditeljima njegovateljima i slično. Naglašeno je kako je puno aktivnosti u tijeku, no sve mjere iziskuju vrijeme kako vi se mogla uočiti njihova učinkovitost.
Neki članovi Odbora naglasili je kako velik broj djece korisnika prava na dječji doplatak zapravo djeca korinsnika zajamčene minimalne naknade, odnosno djeca koja nisu u riziku od siromaštva, nego već sada žive duboko u siromaštvu. Njima, odnosno njihovim roditeljima dječji doplatak služi isključivo za rješavanje osnovnih životnih potreba i troškova kućanstva.

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora većinom glasova su (sa 6 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN) podržali sljedeći zaključak:
Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskome saboru da ne donese Zakon o izmjeni Zakona o doplatku za djecu.
Za izvjestitelje na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio predsjednicu i potpredsjedenika Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA


Karolina Vidović Krišto