Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 913

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 47. elektroničkoj sjednici održanoj 21. travnja 2020. godine razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom Zakona, P.Z. br. 913, koji je Hrvatskom saboru podnio zastupnik Božo Petrov aktom od 3. travnja 2020. godine, uz prijedlog da se sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor je navedeni prijedlog raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Odbor nije raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske o navedenom Prijedlogu.
Predlagatelj predlaže produljenje prava na rodiljni dopust s važećih navršenih šest mjeseci djetetova života, na deset mjeseci; te pravo na korištenje roditeljskog dopusta u trajanju od osam mjeseci bez obzira jesu li to pravo koristila oba roditelja, a sve sa svrhom olakšavanja povratka korisnica rodiljnog i roditeljskog dopusta na tržište rada, uz istovremeno veću fleksibilnost gospodarskim subjektima uslijed posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom koronavirusa.

Članovi Odbora glasovali su o zaključku „Odbor za obitelj, mlade i sport predlaže Hrvatskome saboru da donese Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.“, koji nije dobio potrebnu većinu glasova (1 glas ZA, 5 glasova PROTIV, te 6 glasova SUZDRŽAN).

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora određena je Nada Turina-Đurić, predsjednica Odbora i Stjepan Čuraj, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA

Nada Turina-Đurić, v.r.