Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 145

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 9. sjednici Odbora, održanoj 19. rujna 2012. godine, raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. srpnja 2012. godine.

Odbor je Zakon raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno članku 77. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je obrazložio razloge za donošenje izmjene i dopune Zakona.

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su većinom glasova (10 glasova „za“, te 1  „suzdržanim“ glasom) odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE

Na tekst Konačnog prijedloga zakona Odbor nema primjedbi.
 
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Jadranku Kosor, dipl.iur.,  predsjednicu Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA

Jadranka Kosor, dipl.iur.