Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zakona o Zakladi "Hrvatska za djecu", s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 869

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 45. sjednici Odbora, održanoj 07. srpnja 2015. godine, raspravio je Prijedlog zakona o Zakladi "Hrvatska za djecu", s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 02. srpnja 2015. godine uz prijedlog da se sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja rekla je kako je aktualni Zakon o Zakladi za Hrvatska za djecu na snazi od 2008. godine, uz izmjenu u 2010. godini, te kako se ukazala potreba za više izmjena Zakona, treba ga učiniti aktualnim obzirom da se i situacija u društvu mijenja, pa tako i korisnici Zaklade imaju drugačijih potreba. Iz tog razloga ne rade se izmjene i dopune postojećeg zakona, nego se donosi novi akt. Svrha osnivanja Zaklade je promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece, te osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba.

Ovim prijedlogom definiraju se tijela Zaklade - Upravni odbor i upravitelj Zaklade - njihove ovlasti, način imenovanja, njihova prava i dužnosti, kao i korisnici i vrste potpora Zaklade.

Zakonom se propisuje da Zaklada ima Stručnu službu te druge organizacijske jedinice sukladno općim aktima Zaklade, te da može imenovati stalna i povremena povjerenstva, te donatorska povjerenstva. Osim toga, propisuje se osnovna imovina Zaklade, te izvori njenog financiranja, financijskog poslovanja i nadzor nad radom, kao i odgovornost i prestanak rada Zaklade.

U odnosu na važeći Zakon o Zakladi, ovaj prijedlog zakona je usmjeren na učinkovitiji rad Zaklade i poboljšanje samog procesa rada, kao i usmjerenost na potrebitu populaciju, s ciljem što uspješnijeg ostvarivanja svrhe Zaklade.

Odredbama ovoga zakona pridonijet će se ostvarivanju pretpostavki za zaštitu djece od rizika i posljedica siromaštva, unaprjeđenje položaja djece koja žive u nepovoljnim životnim uvjetima u okviru različitih sustava socijalnih politika, pružanje potpore i podizanje razine učeničkog i studentskog standarda kroz isplatu stipendija za redovito obrazovanje, kao i osnaživanje obitelji u potrebi. Predloženi zakon, kada bude na snazi, osigurat će učinkovitiji rad Zaklade i poboljšanje samog procesa rada, kao i usmjerenost na potrebitu populaciju, s ciljem što uspješnijeg ostvarivanja svrhe Zaklade. Ujedno predloženim zakonom nastoji se povećati prihode Zaklade od donacija pravnih i fizičkih osoba, a čemu bi trebalo pridonijeti osnivanje donatorskih povjerenstava čiji će se sastav i način sudjelovanja u radu zakladnih tijela i suradnje sa zakladnim tijelima propisati Statutom Zaklade, te bi se na taj način donatorima Zaklade omogućilo stjecanje neposrednog uvida u potrebe korisnika Zaklade.

Najveći prihod Zaklada ostvaruje od igara na sreću (u 2014. godini čak 99,69%), pa je u tom smislu omogućavanje osnivanja donatorskih povjerenstava pozitivan korak ka populaRizaciji doniranja sredstava Zakladi.

U raspravi koja je uslijedila, pohvaljena je mogućnosti dodatnog financiranja Zaklade, ne samo iz sredstava igara na sreću, nego i uključivanjem donatora. Također, ukazano je na potrebu usklađivanja članka 4. st.2. i članka 15.st.2.. Naime, u članku 4. stavak 2. stoji kako se svrha Zaklade ostvaruje kroz potpore u novcu, te kroz podupiranje, između ostalih, i vjerskih sadržaja, dok u članku 15. stavak 2.  kojim se propisuje s kojim se pravnim osobama može ostvariti suradnja i oblik sufinanciranja projekata nisu navedene pravne osobe osnovane za obavljanje vjerskih djelatnosti.

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su jednoglasno (7 glasova "za") odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje

ZAKONA O ZAKLADI "HRVATSKA ZA DJECU"

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Darka Milinovića, dr.med.,  predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

Darko Milinović, dr.med.