Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zaključka o obavezi osiguravanja psihološke pomoći za sve učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 22. sjednici održanoj 17. veljače 2022. godine razmotrio je Prijedlog zaključka o obavezi osiguravanja psihološke pomoći za sve učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj, koji je Hrvatskom saboru podnijela Anka Mrak-Taritaš, zastupnica, aktom od 1. listopada 2021. godine.

Odbor je navedeni prijedlog raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju zastupnica Anka Mrak-Taritaš pojasnila je razloge zbog kojih je odlučila predložiti donošenje ovog Zaključka. Naime, prema dostupnim službenim podacima, psihologa zapošljava svega 47% osnovnih i 55% srednjih škola. Premda svake godine u škole ulazi određeni broj psihologa pripravnika, nakon odrađenog staža najčešće odlaze jer škole ne raspisuju natječaj za radno mjesto psihologa. Istraživanja pokazuju kako je pandemija COVID-19 negativno ili izrazito negativno utjecala na život većine učenika, njihovu motivaciju i mentalno zdravlje. 

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske pojasnio je kako Vlada Republike Hrvatske ne poduire donošenje ovog zaključka. Naime, u osnovnim i srednjim školama zapošljavaju se stručni suradnici kao odgojno-obrazovni radnici, a psiholozi su jedan od profila stručnih suradnika. Podršku u smislu osnaživanja učenika za nošenje s negativnim okolnostim koje navodi predlagateljica  pružaju učenicima i drugi stručni suradnici. Pored navedenoga, kod svih potreba iz područja mentalnog zdravlja učenicima na raspolaganju stoje školski liječnici koji će utvrditi kakav je oblik potpore nužan, te mogu uputiti učenike na daljnju obradu. Također, učenici se mogu se obratiti službi za mentalno zdravlje pri zavodima za javno zdravstvo, kao i u obiteljske centre koji također pružaju usluge psihosocijalne podrske. Nadalje, postoji i tim za psihološke krizne intervencije pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja koji u slučajevima kriznog događaja pokriva potrebe u svim predškolskim, školskim i visokoškolskim ustanovama, kao i u učeničkim domovima.

U raspravi koja je uslijedila ukazano je na specifičnosti negativnog pandemijskog učinka, koji se u područjima pogođenim potresom dodatno komplicira. Pozdravljena je intencija predlagateljice, no ukazano je i to da institucije reagiraju u skladu s resursima, sredstvima i mogućnostima kojima sustav raspolaže.

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su većinom glasova (6 glasova za, 3 glasa protiv) prihvatili sljedeći Zaključak:

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zaključka o obvezi osiguravanja psihološke pomoći za sve učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora određena je dr. sc. Vesna Vučemilović, predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
dr. sc. Vesna Vučemilović