Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 44. sjednici održanoj 4. svibnja 2023. godine razmotrio je Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport, koji je Hrvatskom saboru dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. travnja 2023. godine.

Odbor je navedeni prijedlog raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske predstavio Prijedlog odluke o imenovanjui predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport. Istaknuo je kako je Zakonom o sportu propisano da Nacionalno vijeće za sport ima predsjednika i dvanaest članova koje imenuje Hrvatski sabor na mandat od četiri godine, vodeći računa o zastupljenosti predstavnika s područja cijele Republike Hrvatske i ravnopravnoj spolnoj zastupljenosti.

Predsjednika i šest članova Nacionalnog vijeća za sport Vladi Republike Hrvatske predlaže Ministarstvo turizma i sporta sukladno provedenom javnom pozivu. Preostale članove Nacionalnog vijeća za sport predlažu Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih, Hrvatski akademski sportski savez, Hrvatski školski sportski savez i kineziološki fakulteti. Temeljem pristiglih prijedloga ovlaštenih predlagatelja, Vlada Republike Hrvatske podnosi zbirni Prijedlog odluke.

U raspravi je postavljeno pitanje ravnopravne spolne zastupljenosti, budući su među predloženim kandidatima samo dvije osobe ženskog spola. Pojašnjeno je kako se na ovlaštene predlagatelje ne može utjecati, odnosno oni autonomno iznose svoje prijedloge, što je u konačnici rezultiralo ovako niskom zastupljenosti ženskog spola predloženih kandidata.

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora većinom su glasova (6 glasova za i 1 glas suzdržan) prihvatili sljedeći Zaključak:

"Predlaže se Hrvatskome saboru da donese Odluku o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport.“

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio doc. dr. sc. Vesnu Vučemilović, predsjednicu Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA

doc. dr. sc. Vesna Vučemilović