Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 36. sjednici održanoj 18. siječnja 2023. godine razmotrio je Prijedlog Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine, koji je Hrvatskom saboru dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. prosinca 2022. godine.

Odbor je navedeni prijedlog raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Uvodno je predstavnica Vlade Republike Hrvatske predstavila Prijedlog Nacionalne strategije, naglašavajući kako će uslijediti dva Akcijska plana, od kojih će prvi, za raddoblje do 2026. godine, biti donešen u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Nacionalne strategije. Sredstva za provedbu bit će osigurana u Državnom proračunu, a cilj svih aktivnosti je smanjenje dostupnosti i sprječavanje štetnih posljedica ovisnosti. Novost je što Nacionalna strategija po prvi put širi praćenje i drugih oblika ovisničkih ponašanja, pa osim ovisnosti o drogama, prepoznaje i druge oblike ovisnosti kao što su konzumacija alkohola, ovisnost o igrama na sreću, digitalna ovisnost i slično.

U raspravi  koja je uslijedila, svi članovi Odbora podržali su donošenje Nacionalne strategije i pratećih dokumenata koji će uslijediti u provedbi. Pozdravljeno je širenje praćenja ovisnosti na sve oblike ovisničkih ponašanja, no ujedno je iznesen je prijedlog da bi Nacionalna strategija trebala uzeti u obzir i konzumaciju energetskih napitaka. Naime, problem konzumacije energetskih napitaka već u ranoj predpubertetskoj dobi sve je učestaliji, i sve češće se ta pića ne konzumiraju sama, nego u kombinaciji s alkoholnim pićima. Stav predlagatelja je kako problem konzumacije energetskih pića postoji, i trebalo bi ih zabraniti u prodaji za maloljetnike. Međutim ovisnost kao problem ima zdravstvene (metaboličku i mentalnu) i socijalne reperkusije ne samo na ovisnika nego i na njegovu obitelj, a konzumacija energetskih napitaka sama po sebi ne izaziva tu vrstu ovisnosti, stoga u ovom trenutku nije uvrštena u Nacionalnu strategiju. 

U raspravi je također naglašeno je kako bi se mogao steći dojam, obzirom da se širi pojam ovisnosti i na druge oblike ovisničko ponašanja, da je problem konzumaocje narkotika riješen. Nažalost, taj problem ne samo da nije riješen, nego se bilježi i njegov rast, stoga je potaknuto Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo na aktivnosti ukazivanja na štetnost konzumacija droga i nadalje.
Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su jednoglasno glasova (8 glasova za) prihvatili sljedeći Zaključak:

"Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskome saboru da donese Nacionalnu strategiju djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio doc. dr. sc. Vesnu Vučemilović, predsjednicu Odbora.“

PREDSJEDNICA ODBORA

doc. dr. sc. Vesna Vučemilović