Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 497

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  Hrvatskog sabora na 25. sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine, raspravio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 497, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. svibnja  2023. godine.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni Konačni prijedlog zakona kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je da su ovim Zakonom uređena temeljna prava i obveze proračunskih korisnika koje nastaju u postupku planiranja, izrade, donošenja i izvršavanja državnog proračuna, opseg zaduživanja i jamstava Republike Hrvatske, upravljanje dugom općeg proračuna te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava. Nadalje, ovim Zakonom utvrđuje se mogućnost dodjele pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su zbog pada broja stanovnika prema posljednjem popisu iz 2021. godine ostvarile manji iznos sredstava fiskalnog izravnanja za 2023. godinu.

Članovi Odbora su podržali izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, međutim posebno su istaknuli pitanje isplate pomoći jedinicama lokalne samouprave koje su zbog pada broja stanovnika prema posljednjem popisu iz 2021. godine ostvarile manji iznos sredstava fiskalnog izravnanja za 2023. godinu.  Smatraju da je stopa od 25% manje sredstava previsoka te da je treba smanjiti na nižu razinu između 10% i 15% kao bi omogućili značajnijem broju jedinica lokalne samouprave da ostvare dodatna sredstva iz fonda za poravnanje koja su im neophodna za daljnje  funkcioniranje i razvoj. Smatraju da bi time navedena mjera pomoći uistinu ostvarila  svoju svrhu. 
 
Nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) većinom glasova ( 7 glasova „za“ i jedan glas „protiv“) odlučio je predložiti Hrvatskom saboru  donošenje

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Miro Totgergeli, potpredsjednik Odbora. 

POTPREDSJEDNIK ODBORA                            
MIRO TOTGERGELI