Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora na 25. sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine, raspravio je Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, te Prijedlozi izmjena i dopuna  financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcije planova za 2024. i 2025. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. svibnja  2023. godine.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je da novim planom proračuna za 2023. godinu ukupni prihodi iznose 26,6 milijardi eura. Pritom prihodi poslovanja iznose 26,5 milijardi eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 85,7 milijuna eura. Ukupni proračunski prihodi povećavaju se za 1,7 milijardi eura, što prvenstveno dolazi od povećanja poreznih prihoda te od prihoda od imovine.
Rashodi se povećavaju se 1,4 milijarde eura, odnosno sa 26,7 milijardi eura na 28,1 milijardu eura. Od ukupnog povećanja rashoda, rashodi koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka, povećavaju se za 1,2 milijarde eura, dok se rashodi koji se financiraju iz EU i ostalih izvora povećavaju za 185,3 milijuna eura. Najznačajnija kretanja na stavkama rashoda vezana su uz osiguranje dodatnih sredstava za mirovine zbog veće indeksacije kao i osiguranje dodatnih sredstava za 4. paket mjera Vlade Republike Hrvatske za zaštitu kućanstva i gospodarstva od rasta cijena. Također, ovim Izmjenama i dopunama osiguravaju se i sredstva za pokriće troškova čije financiranje je bilo predviđeno iz sredstava Europske unije i za pokriće troškova vezanih uz nastavak obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Osim toga, kretanja na pojedinim stavkama ukazuju na daljnje napore za rast kvalitete socijalne skrbi i pružanje potpore najugroženijima.
U raspravi članova Odbora podržane su  predložene izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  većinom glasova ( 7 glasova „za“ i jedan glas „protiv“) odlučio je predložiti Hrvatskom saboru donošenje

IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE 
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
te izmjena i dopuna:
- Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
- Financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o. za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
- Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
- Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
- Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
- Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
- Financijskog plana Hrvatskih autocesta d.o.o.za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025.godinu
- Financijskog plana HŽ Infrastruktura  d.o.o. za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Miro Totgergeli, potpredsjednik Odbora. 

POTPREDSJEDNIK ODBORA                            
MIRO TOTGERGELI