Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina s rasprave o Izvješću o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2022. godinu

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora na 32. sjednici održanoj 11. listopada 2023. godine, raspravljao je o Izvješću o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2022. godinu. 

Temeljem članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je Izvješće o radu HRT-a za 2022. godinu raspravljao u svojstvu zainteresiranog radnog tijela.

Pomoćnik Glavnog ravnatelja HRT-a i ravnateljica poslovne jedinice Poslovanje uvodno su obrazložili Izvješće. Prihodi su iznosili 1,343 mlrd kuna što je 3,9% više od prihoda u 2021. godini no 1,7% manje od planiranih prihoda. Prihodi od naplate mjesečne pristojbe iznosili su 1,138 milrd kuna, prihodi od oglašavanja iznosili su 78,7 milijuna kuna, komercijalni prihodi 28 milijuna kuna i ostali poslovni prihodi iznosili su 75,5 milijuna kuna. Rashodi su iznosili 1,336 mlrd kuna od čega je 477,5  milijuna kuna isplaćeno za plaće i druga primanja zaposlenika, za investicije 53,6 milijuna kuna, za dugotrajnu materijalnu imovinu, te 116,9 milijuna kuna za programske sadržaje i kapitalna djela. Poseban naglasak stavljen je na regionalne teme, civilno društvo te ranjive skupine kao što su prava žena i djece. U odnosu na programe namijenjene nacionalnim manjinama prikazano je 36 dokumentarnih filmova koji se odnose na nacionalne manjine, emisije Prizmu i Mozaik, te posebne emisije u regionalnim centrima Knin i Split, a u informativnom programu bilo je oko 200 priloga o nacionalnim manjinama. Emitiranjem putem weba Hrvatska radiotelevizija nastoji se prilagoditi novim tehnologijama i trendovima, što je osobito važno za mlađu populaciju povećava gledanost. 

U raspravi koja je uslijedila članovi Odbora naglasili su kako je važno u programu poticati opću društvenu toleranciju (etičku, vjersku, rasnu…) te štititi  prava različitih ranjivih skupina kao što su djeca, žene, invalidi, LGBT, starije osobe... Izvještavanje o ljudskim pravima iznimno je važno te bi o temi ljudskih prava i tolerancije u društvu nakon 30 godina trebao postojati drugačiji model izvještavanja. U Izvješću se manjine spominju samo 6 puta od čega četiri puta hrvatska manjina u dijaspori, jednom se spominju prava žena i djece i jednom ljudska prava te bi izvješće u tom dijelu moralo biti sadržajnije  budući je HRT dužan doprinositi unaprjeđivanju ljudskih prava. Ukazano je na neuspješnu suradnju Savjeta za nacionalne manjine i Hrvatske radiotelevizije u dogovaranju forme programa za nacionalne manjine. a Na većinu prijedloga Savjeta za nacionalne manjine se HRT oglušuje i održava isti model kao prije 30 godina. U pristupu se mora voditi računa koliki je zaista udio programa u pravima nacionalnih manjine, a ne koliko minuta se može o manjinama čuti nešto dobro ili  loše. Izraženo je nezadovoljstvo promjenom termina emisije za nacionalne manjine „PRIZMA“ koji je u 10 i 50 sati kad većina populacije, posebice starije ne mogu gledati emisiju te je zatraženo da se termin vrati na 17 sati kako je bio prije. Na taj način bi bi se omogućila dostupnost programa svim kategorijama kojima je namijenjen, uzimajući u obzir činjenicu da digitalni prijenos, koji omogućava gledanje programa u bilo koje vrijeme, velik dio populacije ne koristi. Program za nacionalne manjine proizlazi iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, te Zakona o pravu na uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i morao bi se iznaći model koji bi omogućio suradnju i financiranje programa nacionalnih manjina sa nekomercijalni produkcijskim kućama na koje se ne bi trebao primjenjivati zakon koji se odnosi na komercijalne produkcije. U Srbiji pripadnici hrvatske nacionalne manjine imaju dnevno 30 minuta programa, sudjeluju u produkciji i bilo bi dobro da se više pažnje posveti suradnji sa udrugama nacionalnih manjina i Vijećima nacionalnih manjina koje bi trebale biti partner HRT-u kad se radi o programima nacionalnih manjina. U odnosu na prikupljanje pretplate, a uvažavajući učinkovitost HRT-a u prikupljanju prihoda, kao i činjenici da se određenim kategorijama građana odobrava oprost, mora se voditi računa prilikom pokretanja ovrha o sve većoj stopi siromaštva te nepristupačnosti pravne pomoći pojedinim kategorijama građana koje ni ne znaju za mogućnost otpisa potraživanja.

O Izvješću o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2022. godinu glasovalo se na 36. sjednici, održanoj 15. studenog 2022. godine te je većinom glasova  (7 glasova „ ZA“ i 1  glas “SUZDRŽAN“ )  odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak: 

Prihvaća se Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2022. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof. dr. sc. Milorada Pupovca, predsjednika Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti dr.sc. Zlatka Hasabegovića, potpredsjednika Odbora.  


PREDSJEDNIK ODBORA

Milorad Pupovac