Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina s rasprave o Godišnjem izvještaju o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2020. godinu

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora na 16. sjednici, održanoj 7. prosinca 2021. godine, raspravljao je o Godišnjem izvještaju o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2020. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, aktom od 10. lipnja  2021. godine. 
Sukladno članku 79. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je Godišnji izvještaj razmatrao u svojstvu matičnoga radnog tijela. 
U uvodnom izlaganju upraviteljica zaklade rekla je kako je 2020.g. obilježila visoka razina solidarnosti te pomaganja ljudi u situaciji u kojoj je Hrvatska pogođena dvjema razornim potresima i pandemijom uzrokovanom virusom COVID-19. Navedene okolnosti zahtijevale su žurno djelovanje i reorganizaciju s ciljem očuvanja radnih mjesta i nastavak djelovanja u promijenjenim okolnostima. Unatoč svemu u 2020. g. omogućeno je zapošljavanje 682 osobe, u projektima je sudjelovalo 12.600 volontera a kroz ugovorene projekte iz Europskog socijalnog fonda financirane su plaće za 1486 zaposlenika u organizacijama civilnog društva. Višestruko je povećan broj projekata financiranih iz europskog socijalnog fonda i ugovoreni su projekti u iznosu od 438.538.,90Kn te je zaključeno 257 ugovora za provedbu projekata. Zbog pandemije uzrokovane COVID -19 virusom radi osiguranja kontinuiteta rada pokrenut je tzv. COVID natječaj te je dodijeljeno ukupno 120.000,00kn od čega je 50 milijuna dodijeljeno malim organizacijama, 50 milijuna velikim organizacijama civilnog društva i 20 milijuna organizacijama koje su djelovale na potresom pogođenom području. Istaknut je stav da Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i u ovim uvjetima uspješno obavlja svoje zadaće, ali da bi sa Strategijom rad Nacionalne zaklade bio značajno olakšan.
U raspravi koja je pohvaljena pokazana je fleksibilnost u radu te podrška udrugama civilnog društva za vrijeme krize uzrokovane COVID-om bez koje bi mnoge udruge teško opstale. Istaknuto je kako civilno društvo predstavlja važan segment demokratskog društva i vladavine prava. Prepoznat je doprinos civilnog sektora te se u mnogim dijelovima surađuje sa civilnim društvom koje je u svim radnim skupinama, a financiraju se mnogi programi bitni za društvenu zajednicu, primjerice: u pravosuđu rad sa žrtvama i svjedocima, zaštita žrtava obiteljskog nasilja, a posebno je istaknut doprinos organizacija civilnog društva u potresom pogođenim područjima. Napomenuto je da nije donesena Strategija za razvoj civilnog društva kojom bi se olakšao rad Zaklade i drugih dijelova civilnog društva. Zaključeno je kako Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i tijekom pandemije uzrokovane COVID-om uspješno obavlja svoje zadaće i pomaže održavanju kontinuiteta rada civilnog društva.
Nakon provedene rasprave Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je većinom glasova (8 glasova "Z" i 1 glas "SUZDRŽAN") odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka:

PRIHVAĆA SE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof. dr. sc. Milorada Pupovca, predsjednika Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti dr. sc. Zlatka Hasanbegovića, potpredsjednika Odbora.  

PREDSJEDNIK ODBORA

prof. dr. sc. Milorad Pupovac