Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije s rasprave o Izvješću o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2022. godinu

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 45. sjednici, održanoj 27. rujna 2023. godine Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2022. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora u skladu s odredbom članka 19.a stavka 5. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (”Narodne novine”, broj 137/10, 76/12, 78/16, 73/17, 94/18 i 114/22) dostavio Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, aktom od 12. srpnja 2023. godine.

Odbor je navedeno Izvješće raspravio kao matično radno tijelo.

U vrijeme rasprave Odbor je raspolagao s Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na predmetno Izvješće.

Uvodno obrazloženje podnijeli su pomoćnik Glavnog ravnatelja HRT-a i ravnateljica poslovne jedinice Poslovanje. Prihodi HRT-a realizirani su u iznosu od 1,343 mlrd kuna što je 51 milijuna kuna više od realizacije 2021. godine te 22,9 milijuna kuna manje od plana 2022. godine. Prihodi od mjesečne pristojbe iznose 1,138 mlrd kuna te su 10,6 milijuna kuna veći od 2021. godine te su 37,4 milijuna kuna manji od plana. Od oglašavanja iznose 78,7 milijuna kuna te su manji za 2,6 milijuna kuna od 2021. te 1,3 milijuna kuna manji od plana 2022. Komercijalni prihodi iznose 28 milijuna kuna te su manji za 8,1 milijuna kuna od 2021. godine te 65 tisuća kuna veći od plana 2022. Ostali poslovni prihodi iznose 75,5 milijuna kuna te su za 48,4 milijuna kuna veći od 2021. godine. Rashodi su iznosili 1,336 mlrd kuna te su 72,3 milijuna kuna veći od realizacije 2021. godine i 12,7 milijuna kuna manji od plana 2022. godine. Za plaće i ostala primanja zaposlenika isplaćeno je 477,5 milijuna kuna što je 25,6 milijuna kuna više od plana. Za investicije je realizirano 53,6 milijuna kuna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu i nematerijalnu, a 116,9 milijuna ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu - programske sadržaje i kapitalna djela. Krediti su iznosili ukupno 309,4 milijuna kuna što je za 59,1 milijuna kuna više radi novog kreditnog zaduženja za financiranje realizacije investicijskih projekata.

Na predmetno izvješće pozitivno mišljenje dalo je Programsko vijeće na 15. sjednici održanoj 20. lipnja 2023. godine,  a Nadzorni odbor HRT-a na 21. redovnoj sjednici Nadzornog odbora, održanoj 6. srpnja 2023. godine. Rezultat poslovanja prije oporezivanja za 2022. godine iznosio je 6,2 milijuna kuna i bio je pozitivan. Broj zaposlenih  na dan 31.12.2022. bio je 2782 što je za 26 više u odnosu na dan 31.12.2021. godine.

Program se tijekom 2022. godine proizvodio i emitirao u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije koji je bio na snazi od 2018. – 2022. godine. U tom Ugovoru je stajalo da se programski sadržaji moraju ostvarivati na njihovim kanalima izraženi u postotnim udjelima pojedinog sadržaja na svakom kanalu. Naglašeno je da ni jedan postotni udio nije podbacio. Vezano uz multimedijsku platformu HRTi zabilježeno je 515.000 novoregistriranih korisnika i trenutno ima 1.345.000 korisnika. HRT ima obvezu informirati Hrvate izvan Republike Hrvatske i to se uglavnom ostvaruje preko kanala HRT International i putem radijskog kanala Glas Hrvatske. 

U raspravi je rečeno da se treba dati više prostora narodnoj glazbi i našoj kulturi i tradiciji. Nakon ukidanja emisije “Lijepom našom”, takvog programa nedostaje na HRT-u, međutim to zahtjeva veća financijska ulaganja što bi bilo teško izvedivo.

Tijekom rasprave je dana sugestija da sljedeće izvješće  sadrži plaće zaposlenika po obrazovnoj strukturi. Nadalje, rečeno je da bi HRT trebao biti objektivan, informativan i otvoren za sve. Ukazano je i da nedostaju emisije koje na kritički način raspravljaju o zbivanjima u našem društvu, a ako ih i ima one su u kasnim terminima. Odgovoreno je da se iznos rtv pristojbe nije mijenjao 13 godina te da se smanjivala minutaža za oglašavanje, da su se aktivnosti reducirale od 2020. do 2022. godine te je proizvodnja zaustavljena 90% kao i investicije. Veliki dio troškova je strogo definiran te se jedino može dirati u program, što nitko ne želi. Rečeno je i da cijene sportskih prava rastu i knjigovodstveno to stvara poteškoće kod zatvaranja financijskog plana jer cijeli trošak sportskih prava sjeda u onu godinu kada se ona odvijaju.

Iznesena je opaska da HRT ima veći prihod od svih ostalih komercijalnih televizija, a one imaju veću dobit. Odgovoreno je da se ti podaci ne mogu uspoređivati jer imaju potpuno drugačije načine poslovanja. HRT-a ima zakonski okvir u kojem reklame u ”prime timeu” mogu biti najviše 4 minute, a izvan 9. Osim toga HRT potiče kvalitetu i nezavisnu produkciju, ulaže u serije visoke vrijednosti i on je generator kreativne industrije, dok komercijalne televizije ciljaju drugu vrstu publike te svoj sadržaj prilagođavaju tome. 

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (sa 6 glasova ”ZA” i 4 glasa ”PROTIV”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2022. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Josip Borić, predsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Borić