Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, prvo čitanje, P.Z. br. 674 – predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 31. sjednici, održanoj 11. ožujka 2020. godine Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio Ivan Pernar, zastupnik u Hrvatskom saboru, aktom od 9. srpnja 2019. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju rečeno je da se odredbama Prijedloga zakon propisuje brisanje članaka koji uređuju pravo na naknadu za reproduciranje autorskog djela za privatno ili drugo vlastito korištenje i način njezina određivanja, prikupljanja i raspodjele.

U raspravi članovi Odbora nisu podržali ovaj Prijedlog zakona, ali je upućeno na potrebu detaljnje analize predmetnog područja, kako bi se eventualno novim zakonom otklonili uočeni nedostaci. 

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednogasno ( sa 7 glasova ”ZA”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je dr.sc. Goran Marić, predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

dr.sc. Goran Marić