Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Izvješće Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske s rasprave o Izvješću o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2022. godinu

Na svojoj 24. sjednici održanoj 9. studenog 2023.g., Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Odbor) proveo je raspravu o Izvješću o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2022. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu s odredbom članka 10. stavka 3. Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu („Narodne novine“, broj 146/08), dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. rujna 2023. godine.

Raspravu o navedenom Izvješću Odbor je proveo u svojstvu zainteresiranog radnog tijela, temeljem članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnica podnositelja Izvješća, naglasila je da je sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći,  Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zaduženo za izradu godišnjeg Izvješća o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu, u skladu s pravilima i metodologijom Odbora za razvojnu pomoć Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), a kojeg Vlada Republike Hrvatske, godišnje podnosi Hrvatskom saboru. 

Istaknuta je decentraliziranost u provedbi službene razvojne pomoći inozemstvu te je naglašeno kako nadležna resorna tijela provode razvojne i humanitarne projekte sukladno prioritetima utvrđenim Nacionalnom strategijom  razvojne suradnje, tj.: 12 ministarstava, dva središnja državna ureda, jedan državni zavod, Hrvatska narodna banka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, devet županija, četiri općine, jedan grad i Grad Zagreb. 

Republika Hrvatska svoje je aktivnosti na razvojno-humanitarnom planu u bitnom uskladila s aktivnostima međunarodnih razvojnih dionika, istovremeno, osigurala je kontinuitet svojeg djelovanja na području međunarodne razvojne suradnje potporom multilateralnim programima na području svojih zemljopisnih i sektorskih prioriteta. Ukupna izdvajanja Republike Hrvatske za službenu razvojnu pomoć u 2022. godini iznosila su 135,2 milijuna eura, što je porast od 61,28 % u odnosu na 2021. godinu. 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uz Ministarstvo zdravstva i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 2022. godini među vodećim su resorima i institucijama po izdvajanjima za službenu razvojnu pomoć te su financirali bitne projekte i aktivnosti, usmjerene ka poticanju gospodarskog napretka, unaprjeđenje obrazovanja i kulturno osnaživanje hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske. Tako je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske sudjelovao s iznosom od 10.1 milijun eura, što je znatno povećanje u usporedbi s 2021. godinom. Općenito je istaknuto da je 69 milijuna eura usmjereno putem međunarodnih organizacija te multilateralnih institucija, s udjelom od 51% ukupne službene i razvojne pomoći, dok je za projekte bilateralne službene i razvojne pomoći izdvojeno oko 65,86 milijuna eura, tj. 48,71%. Pritom je najviše sredstava usmjereno na razvojnu suradnju, s iznosom od 81,3 milijuna eura, s udjelom od 60,14% unutar ukupne službene i razvojne pomoći, dok je vrijednost humanitarne pomoći inozemstvu, uključivo troškova zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine, iznosila oko 53,89 milijuna eura, s udjelom od 40% ukupne službene i razvojne pomoći. 

Zaključeno je da su tijekom 2022. godine ostvareni znatni pomaci kojima je uz doprinos međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, istovremeni cilj bio i poboljšanje položaja i kvalitete života Hrvata u inozemstvu te je nakon provedene rasprave, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske odlučio većinom glasova (9 glasova „ZA“ i  1 glas „SUZDRŽAN“) predložiti Hrvatskome saboru

prihvaćanje

Izvješća o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2022. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određena je mr. sc. Zdravka Bušić, predsjednica Odbora, a u slučaju njene eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje doc. dr. sc. Nino Raspudić, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
mr. sc. Zdravka Bušić