Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Izvješće Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske s rasprave o Izvješću o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2022. godinu

Na svojoj 23. sjednici održanoj 4. listopada 2023.g., Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Odbor) proveo je raspravu o Izvješću o radu (poslovanju ) Hrvatske radiotelevizije za 2022. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora u skladu s odredbom članka 19.a stavka 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18 i 114/22), dostavio Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, aktom od 12. srpnja 2023. godine.

Raspravu o navedenom Izvješću Odbor je proveo u svojstvu zainteresiranog radnog tijela, temeljem članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora te je u vrijeme rasprave raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske. Dodatno, matični Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na sjednici 27. rujna 2023.g., predmetno je Izvješće već raspravio.

Na početku sjednice, predstavnici podnositelja Izvješća, pomoćnik Glavnog ravnatelja HRT-a i ravnateljica Poslovne jedinice Poslovanje, predstavili su predmetno Izvješće te su naglasili da su Programsko vijeće i Nadzorni odbor HRT-a dali pozitivno mišljenje na Izvješće. Prihodi HRT-a za 2022. godinu realizirani su u iznosu od 1,343 mlrd kuna, što je 51 milijun kuna više od realizacije iz 2021. godine te 22,9 milijuna kuna manje od plana za 2022. godinu. Prihodi od mjesečne pristojbe iznose 1,138 mlrd kuna te su 10,6 milijuna kuna veći od realizacije iz 2021. godine, tj. 37,4 milijuna kuna manji u odnosu na plan za 2022.g. Prihodi od oglašavanja iznose 78,7 milijuna kuna te su manji za 2,6 milijuna kuna od realizacije iz 2021. godine i 1,3 milijuna kuna manji od plana za 2022.g. Komercijalni prihodi iznose 28 milijuna kuna te su za 8,1 milijuna kuna manji od realizacije iz 2021. godine te 65 tisuća kuna veći od plana za 2022.g. Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 1,336 mlrd kuna te su 72,3 milijuna kuna veći od realizacije iz 2021. godine i 12,7 milijuna kuna manji od plana za 2022. godinu. 

Hrvatska radiotelevizija za 2022. godinu osigurala je 223,7 milijuna kuna bruto za potrebe novih investicijskih ulaganja, kako u materijalnu, tako i nematerijalnu imovinu. Do kraja 2022. godine realizirano je 116,9 milijuna kuna ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu (programske sadržaje i kapitalna djela), a 53,6 milijuna kuna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu i nematerijalnu (bez programskih sadržaja). 

Hrvatska radiotelevizija u 2022. godini je, sukladno programskoj obvezi proizvodnje i objavljivanja sadržaja namijenjenih informiranju pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske, kao i sadržaja namijenjenih javnosti u Republici Hrvatskoj, koji se odnose na život, događaje i probleme Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, realizirala nove projekte i uvela novosti u programskoj shemi.

U jesenskoj programskoj shemi otvoren je poseban termin za emisije Programa za Hrvate izvan RH, od ponedjeljka do četvrtka, na Drugom programu Hrvatske televizije (HRT – HTV2) (dokumentarni filmovi i serije, emisije Glas domovine, Pogled preko granice – Hrvati u BiH, Globalna Hrvatska). U produkciji Programa za Hrvate izvan RH Hrvatske radiotelevizije (HRT) te u suradnji s Vladinim Savjetom za Hrvate izvan Republike Hrvatske, realiziran je jedinstven projekt - dokumentarni serijal Lijepa naša Europo, posvećen hrvatskoj manjini u europskim zemljama. Serijal je sniman u Češkoj, Italiji, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori, Rumunjskoj, Slovačkoj, Austriji, Sloveniji, Bugarskoj i Mađarskoj. 

Predstavnica Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske navela je da je sukladno Ugovoru između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022.g., ured u 2022. godini osigurao 10,8 milijuna kuna za financiranje proizvodnje i emitiranja međunarodnih programskih kanala i internetski portal Glas Hrvatske. 

Zaključno su naglašeni kvalitetni i inovativni pomaci pri informiranju pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske, kao i namjera i potreba za daljnje jače povezivanje iseljenih Hrvata s domovinom putem javnih medijskih servisa.

Nakon provedene rasprave, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske odlučio je većinom glasova (6 glasova „ZA“ i  1 glas „SUZDRŽAN“) predložiti Hrvatskome saboru prihvaćanje


Izvješća o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2022. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određena je mr. sc. Zdravka Bušić, predsjednica Odbora, a u slučaju njene eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje doc. dr. sc. Nino Raspudić, potpredsjednik Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
mr. sc. Zdravka Bušić