Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o slobodnim zonama, s Konačnim prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 948 – predlagateljica Vlada Republike Hrvatske

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora na svojoj 61. (elektroničkoj) sjednici održanoj 11. svibnja 2020. godine razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o slobodnim zonama, s Konačnim prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 948, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, svojim aktom od 7. svibnja 2020. godine. 

Odbor za gospodarstvo, na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

Odbor je većinom glasova sedam (7) ZA i jednim (1) SUZDRŽANIM odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

Z A K O N A O IZMJENAMA ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA 

Za svog izvijestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Darinka Kosora, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA 
Darinko Kosor, v.r.