Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 37.sjednici održanoj 12.ožujka 2014.  razmotrio je Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu , koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora, dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od  5. ožujka 2014. Odbor je na temelju svoje nadležnosti iz članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna raspravljao u svojstvu zainteresiranog radnog tijela.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja izvijestio je da se ove izmjene i dopune Državnog proračuna za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016 godinu kao i popratni dokumenti predlažu kako bi se usvojile preporuke Vijeća Europske unije o smanjenju postojećeg prekomjernog proračunskog manjka. Za ostvarenje navedenog cilja na prihodovnoj strani proračuna planirano je povećanje i to od 113,1 milijarda kuna na 117, 1 milijardu kuna  dok se rashodi sa 130,5 milijardi kuna povećavaju na 130,7 milijardi kuna. Navedeno će rezultirati manjkom državnog proračuna za 2014. godinu u iznosu od  13,6 milijardi kuna ili 4,1% bruto domaćeg proizvoda. Izvanproračunski korisnici bilježit će manjak od 0,4% proračuna dok će proračun jedinica lokalne samouprave ostati uravnotežen. Slijedom navedenog na nivou opće države manjak bi trebao iznositi 4,5% bruto domaćeg proizvoda  Sukladno planiranom manjku proračuna konsolidirane opće države i planovima za financiranje u 2014. godini očekuje se da će javni dug na kraju 2014. godine iznositi 69,5% bruto domaćeg proizvoda. Predložena fiskalna konsolidacija planirano će negativno utjecati na ekonomska kretanja tako da se u 2014. godini predviđa porast bruto domaćeg proizvoda od 0,2%. Glavni doprinos rastu planira se od izvoza roba i usluga i bruto investicija u fiksni kapital. Istodobno će zbog fiskalne konsolidacije doprinos državne potrošnje biti negativan što će se negativno odraziti  i na osobnu potrošnju. Fiskalnu konsolidaciju dodatno će otežavati i  nisko očekivani rast cijena.

Na poziciji Ministarstva gospodarstva planirano je smanjenje od 220 milijuna kuna od čega se najviše odnosi na subvencije (172 milijuna kuna) i na materijalne rashode (52 milijuna kuna). Na poziciji Ministarstva poduzetništva i obrta planirano je smanjenje od 97 milijuna  kuna od čega se najviše odnosi na subvencije (55 milijuna kuna) i ostale rashode  (42 milijuna kuna).
   
U raspravi postavljeno  je pitanje da li će smanjenje sredstava za brodogradnju utjecati na ispunjenje preuzetih obveza. Uočeno je smanjenje stavki koje se odnose na jačanje konkurentnosti, razvoj energetskog sustava, poticanje proizvodnje biogoriva te poticanje zapošljavanja mladih. Predstavnik predlagatelja odgovorio je da će se obveze preuzete u brodogradnji ispuniti, istaknuo da je Vlada Republike Hrvatske imala uspješan program za poticanje prerađivačke industrije ali i naveo da je manje poticaja završilo u realnom sektoru nego u javnoj upravi. Na pitanje vezano za Brodosplit odgovoreno je da Državna riznica poštuje preuzete obveze te da svaki mjesec doznačuje Brodosplitu 40 milijuna kuna  ali i da uplata navedenog iznosa ovisi o dinamici poštivanja ugovorom preuzetih obveza Brodosplita.  

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru predložiti d o n o š e nj e

IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

te sljedećih odluka:
- Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014 godinu;
- Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu
 
         
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Igora Rađenovića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

Igor Rađenović