Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja; b) Prijedlog odluke o imenovanju Predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora na svojoj 62. (elektroničkoj) sjednici održanoj 15. svibnja 2020. godine razmotrio je a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja; b) Prijedlog odluke o imenovanju Predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, svojim aktom od 14. svibnja 2020. godine. 

Odbor za gospodarstvo, na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg

Z A K LJ U Č K A 

1.    Podržava se donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
2.    Odbor za gospodarstvo je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Za svog izvijestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Darinka Kosora, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA 
Darinko Kosor, v.r.