Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Konačnom prijedlogu Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004, drugo čitanje. P.Z.E. br. 844

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora na svojoj 60. (elektroničkoj) sjednici održanoj 27. travnja 2020. godine razmotrio je Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004, drugo čitanje, P.Z.E. br. 844, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, svojim aktom od 23. travnja 2020. godine. 

Odbor za gospodarstvo, na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

Z A K O N A O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2394 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. PROSINCA 2017. O SURADNJI IZMEĐU NACIONALNIH TIJELA ODGOVORNIH ZA IZVRŠAVANJE PROPISA O ZAŠTITI POTROŠAČA I O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 2006/2004

Za svog izvijestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Darinka Kosora, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA 
Darinko Kosor, v.r.