Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, drugo čitanje, P.Z.E. br. 821 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora na svojoj 58. (elektroničkoj) sjednici održanoj 15. travnja 2020.  godine razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, drugo čitanje, P.Z.E. br. 821, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske svojim aktom od 02. travnja 2020. godine. 
Odbor za gospodarstvo, na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

Odbor je većinom glasova sedam (7)  ZA, jednim (1) PROTIV i jednim (1) SUZDRŽANIM  odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

Z A K O N A
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI
PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU  I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA


Za svog izvijestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Darinka Kosora, predsjednika Odbora.


                            PREDSJEDNIK ODBORA 
                                  Darinko Kosor, v.r.