Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o kreditnim institucijama, prvo čitanje, P.Z. br. 456

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 76.  sjednici, održanoj 17. svibnja 2023. godine, o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o kreditnim institucijama,  prvo čitanje, P.Z.br. 456, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, podnio Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika zeleno-lijevoga bloka, aktom od 24. veljače 2023. godine.
Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom zakonu kao matično radno tijelo.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspolagao je i sa pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 16. svibnja 2023. godine (KLASA: 022-03/23-12/07, Urbroj: 50301-05/27-23-5), u kojem Vlada Republike Hrvatske predlaže da se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o kreditnim institucijama ne prihvati.

Uvodno su predlagatelji istaknuli da se ovim Prijedlogom zakona osigurava jednaka razina sigurnosti i zaštite potrošačkih prava za ugovorne strane ugovora o potrošačkom i stambenom potrošačkom kreditiranju te implementacija europskog i nacionalnog okvira zaštite potrošača. Onemogućuje se prodaja plasmana van kreditnih institucija, a sama prodaja uvjetuje se pristankom dužnika koji se ne može da ti ranije od 60 dana prije prodaje plasmana.

U raspravi na Odboru je navedeno da problem zaštite potrošačkih prava kod prodaje kreditnih potraživanja postoji već petnaestak godina. Odgovoreno je da predložena izmjena članka 150. stavka 5. Zakona o kreditnim institucijama nije dovoljna niti sveobuhvatna.
Također je rečeno da će se problematika riješiti u trećem kvartalu  u okviru zakona, imajući u vidu važnost i osjetljivost ove teme za naše građane. Jedan od ciljeva je obvezivanje banaka za restrukturiranje kredita potrošača. 
Rečeno je da će u nacrtu novoga zakona biti ugrađeno nužno licenciranje agencija  od strane Hrvatske narodne banke koje se bave kupoprodajom kreditnih potraživanja. Dalje se dužnika neće smjeti uznemiravati od strane agencije. Također će se dužnik moći žaliti na rad agencija.
Postavljeno je pitanje o posljedicama mogućeg usvojenja ovog prijedloga zakona. Odgovoreno da će se u tom slučaju ponovno mijenjati zakon nakon transponiranja Direktive.
 
Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova  „ZA“ i  2 glasa „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o kreditnim institucijama iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 16. svibnja 2023. godine.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.