Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zaključka o uvođenju bankovnih kartica za blokirane građane za vrijeme bolesti COVID-19

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 98. sjednici održanoj 21. travnja 2020. godine o Prijedlogu zaključka o uvođenju bankovnih kartica za blokirane građane za vrijeme bolesti COVID-19, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, podnio Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, aktom od 7. travnja 2020.  godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnim zakonima kao matično radno tijelo.

Uvodno je predlagatelj istaknuo da prema postojećim zakonskim rješenjima građani koji imaju blokirane račune ne mogu biti korisnici bankovnih kartica. Međutim, u sadašnjoj situaciji krize uzrokovane korona virusom predlagatelj traži da Vlada Republike Hrvatske zajedno s drugim nadležnim tijelima osigura i omogući tim građanima korištenje bankovnih kartica za podizanje gotovine na bankomatima, kako bi s izbjeglo da isti dolaze u poslovnice banaka i pošte te podižu novac. Na taj način bi se blokirani građani i djelatnici u bankama i poštama zaštitili od moguće zaraze korona virusom zbog smanjenja i bitnog ograničenja socijalnih kontakata.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova  „ZA“  i  5 glasa „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati  Prijedlog zaključka o uvođenju bankovnih kartica za blokirane građane za vrijeme bolesti COVID-19.


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.

                                  PREDSJEDNICA  ODBORA
                                       Grozdana Perić, dipl.oec.