Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 17

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je, na 4. sjednici održanoj 14. ožujka 2016. godine, o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, s Konačnim  prijedlogom zakona kojega je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 10. ožujka 2016. uz prijedlog da se sukladno članku 206. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora, na temelju svoje nadležnosti  iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora, raspravljao je o predmetnom Zakonu kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predmetnim Zakonom propisuje usklađivanje s Direktivom Vijeća 2014/107/EU kojom se proširuje postojeći pravni okvir za automatsku razmjenu informacija uvođenjem obvezne automatske razmjene informacija o financijskim računima između država članice EU. Nadalje, ovim Zakonom stavlja se izvan snage Direktiva Vijeća 2003/48/EZ o kamatama na štednju na temelju Direktive Vijeća (EU) 2015/2060 iz razloga što Direktiva Vijeća 2014/107/EU ima puno šire područje primjene od Direktive Vijeća 2003/48/EZ. Automatska razmjena informacija za financijske račune mora započeti  za porezno razdoblje od 1.1.2016., a rok za dostavu informacija je do 30.9.2017. (za 2016. godinu). Razmjenjivat će se podaci između država članica EU o vlasnicima financijskih računa, fizičkim osobama i subjektima, odnosno osobama koje imaju kontrolu nad tim subjektima, njihovom osobnom identifikacijskom broju, broju računa, stanju računa ili vrijednosti na kraju svake godine, u slučaju skrbničkih računa dostavljat će se podatak o ukupnom bruto iznosu kamata, ukupnom bruto iznosu dividendi i drugog prihoda ostvarenog od imovine na računu. U slučaju depozitnog računa dostavljat će se ukupan bruto iznos kamata plaćenih ili pripisanih na račun.

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona  bio je objavljen u cilju savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od 12.11.-29.11.2015.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je jednoglasno (sa 7 glasova ZA)  predložiti Hrvatskome saboru donošenje

                       OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora određen je zastupnik doc. dr. sc. Goran Marić.


PREDSJEDNIK ODBORA
doc. dr. sc. Goran Marić