Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Cargo d.o.o., s Konačnim prijedlogom zakona, - hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.br. 861

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 101. sjednici održanoj 6. srpnja 2015. godine, Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Cargo d.o.o., s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 24. lipnja 2015. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom Zakonu kao matično radno tijelo.       

Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo, osim ostalog, da se ovim Prijedlogom zakona potvrđuje Ugovor o jamstvu za zajam ugovoren Ugovorom o zajmu između HŽ Cargo d.o.o. i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi. Ukupni troškovi povezani s financiranjem navedenog Projekta iznose 41,5 milijuna eura. Prema uvjetima ponuđenim od strane IBRD-a HŽ Cargu d.o.o., zajam je odobren za zbrinjavanje viška zaposlenih, investicije u mobilne kapacitete i IT sustav. Zajam je odobren na 20 godina, uključujući poček od 5 godina, u iznosu od 41,5 milijuna eura.
 
Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru  donošenje 

ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANCIRANJE PROJEKTA ODRŽIVIH HRVATSKIH ŽELJEZNICA U EUROPI ZA DRUŠTVO HŽ CARGO D.O.O.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik mr.Srđan Gjurković dipl.oec., predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK  ODBORA

mr.Srđan Gjurković,dipl.oec.