Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 757

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 82. sjednici održanoj 2. prosinca 2014. godine, Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 20. studenoga 2014. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je, na temelju članka  73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o predmetnom Zakonu u svojstvu matičnog radnog tijela.     

U uvodnom izlaganju predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo je da se ovim Zakonom potvrđuje Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite. Ugovorom o zajmu poduprijet će se pet tematskih područja i to: Jedinstveni novčani centar (JNC); Ujednačavanje i usklađivanje postupka vještačenja i administracije; Smanjenje pogrešaka, zlouporaba i korupcije; Deinstitucionalizacija; Radna aktivacija. Visina zajma iznosi 70 milijuna eura, odobren je od IBRD-a Republici Hrvatskoj na 20 godina ( uključujući poček od 4 godine), uz  kamatu šestomjesečni EURIBOR za euro, uvećan za fiksnu kamatnu maržu, početnu naknadu koja iznosi 0,25% iznosa glavnice zajma i isplaćuje se najkasnije 60 dana nakon stupanja zajma na snagu. Posljednji datum raspoloživosti zajma/ povlačenja je 31. prosinca 2018. godine. Prema planu povlačenja sredstava zajma, Republika Hrvatska će 2015. godine povući 13,5 milijuna eura; 16,7 milijuna eura 2016. godine; 18,9 milijuna eura 2017. godine te 20 milijuna eura 2018. godine. Trošak plaćanja početne provizije koja iznosi 0,25% ukupnog iznosa zajma podmiruje se iz državnog proračuna Republike Hrvatske ( s pozicija Ministarstva financija krajem 2014. ili početkom 2015. godine). Ministarstvo socijalne politike i mladih planirat će iznose potrebne za izvršavanje Ugovora o zajmu unutar limita ukupnih rashoda koje u Smjernicama ekonomske i fiskalne politike utvrđuje Vlada Republike Hrvatske za naredno trogodišnje razdoblje.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora  odlučio je jednoglasno  predložiti Hrvatskome saboru  donošenje 

ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik mr. Srđan Gjurković, dipl.oec., predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK  ODBORA
mr.Srđan Gjurković,dipl.oec.