Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Centra za razvoj financija (CEF), drugo čitanje, P.Z. br. 475

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 73. sjednici održanoj 26. travnja 2023. godine, Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Centra za razvoj financija (CEF), drugo čitanje, P.Z. br. 475, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. travnja 2023. godine. 

Odbor je o predmetnom aktu raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.    
                
Uvodno je predstavnica predlagatelja navela da je Republika Hrvatska 3. rujna 2013. godine u okviru Međunarodne konferencije Bledski Strateški Forum potpisala Ugovor o osnivanju Centra za razvoj financija (CEF) čije su članice Bugarska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Moldavija i Rumunjska. U međuvremenu Ugovor su potpisale i još četiri države Albanija, Kosovo, Srbija i Turska. Ugovorom je Centar za razvoj financija (CEF) osnovan kao međunarodna organizacija s pravnom osobnošću čije članice aktivno sudjeluju u radu Centra kroz Upravni i Savjetodavni odbor CEF-a. Svrha osnivanja CEF-a je promicanje razmjene znanja, pružanje obuke i tehničke pomoći u upravljanju javnim financijama, središnjem bankarstvu i drugim područjima javne uprave između članica.

U prosincu 2022. godine Ministarstvo financija zaprimilo je službeni zahtjev Centra za razvoj financija (CEF) za ratifikacijom Ugovora što je obveza prema članku 27. Ugovora o osnivanju CEF-a. Člankom 140. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske uređeno je da Hrvatski sabor potvrđuje međunarodne ugovore koji traže donošenje zakona, dok je člankom 207.a. Poslovnika Hrvatskog sabora određeno da se zakoni kojima se potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u jednom čitanju, a postupak donošenja pokreće se podnošenjem konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju međunarodnog ugovora. Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske već će se aktivnosti vezane uz provedbu Zakona obavljati u okviru redovne djelatnosti i ukupno osiguranih financijskih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
U raspravi je zatražen podatak o točnom broju predstavnika država članica u savjetodavnom i upravnom odboru CEF-a. Zatim je upitano o prednostima članstva u CEF-u, kao i o odnosu programa i projekata CEF-a i srodnih projekata u koje je Hrvatska uključena (primjerice Twinning projekata).

Predstavnica predlagatelja je navela da u savjetodavnom odboru države članice imaju jednog predstavnika, dok u upravnom odboru svaka država članica ima dva predstavnika. Istaknula je da će Hrvatska kroz članstvo u CEF-u, aktivno sudjelovati u kreiranju politika i aktivnosti CEF-a i koordinaciji njihove provedbe. Hrvatska će kroz potporu programima za jačanje kapaciteta za provođenje reformi, imati priliku pomoći razvoju susjednih zemalja, kao i ostvariti sredstva iz EU fondova ili od Svjetske banke. Rečeno je da sudjelovanje u projektima CEF-a ne isključuje sudjelovanje u drugim projektima, već da se na taj način produbljuje suradnja s MMF-om, Svjetskom bankom i OECD-om.

Nakon proveden rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje 

Zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Centra za razvoj financija (CEF)

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA  ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.