Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmjeni Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske , drugo čitanje, P.Z.E. br. 189

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 28. sjednici, održanoj 15. listopada 2021. godine, Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmjeni Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske , drugo čitanje, P.Z.E. br. 189, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. listopada 2021. godine. 
Odbor je o predmetnom Prijedlogu zakona raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da je dana 1. siječnja 2016. godine na snagu je stupio Sporazum o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond odnosno postao je operativan jedinstveni sanacijski mehanizam Europske unije, čime je signaliziran dovršetak drugog stupa bankovne unije. S ciljem osiguravanja ujednačenog financiranja sanacije uspostavljen je jedinstveni sanacijski fond kojim upravlja Jedinstveni sanacijski odbor. Sporazum je u Republici Hrvatskoj potvrđen Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond („Narodne novine“ - Međunarodni ugovori, broj 1/20.).
Sporazum o izmjeni Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske (u daljnjem tekstu: Sporazum o izmjeni) predlaže se radi ranijeg uvođenja zajedničkog zaštitnog mehanizma za jedinstveni sanacijski fond tj. do početka 2022. (umjesto do 2024.), što uključuje izmjene članaka 5. i 7. Sporazuma koji uređuju metode izračuna naknadnih doprinosa i načina korištenja dijela financijskih sredstava u odjeljcima jedinstvenog sanacijskog fonda koji još nisu objedinjeni i koji pripadaju drugim ugovornim stranama. Kada dostupna financijska sredstva unutar sanacijskog fonda nisu dovoljna za pokrivanje troškova određene mjere sanacije prikupljaju se naknadni doprinosi od kreditnih institucija odnosno ako naknadni doprinosi nisu trenutno raspoloživi, Jedinstveni sanacijski odbor može ugovarati zajmove ili druge oblike potpore ili izvršavati privremene prijenose između odjeljaka. Potpisivanje Sporazuma o izmjeni izvršeno je 27. siječnja 2021. godine u Bruxellesu.
U raspravi napomenuto je da se uvodi raniji zaštitni mehanizam za jedinstveni sanacijski fond već od početka 2022. godine te je istaknuto da je koordinacija jako važna. Dalje je napomenuto da se očekuje brzi ulazak Republike Hrvatske u eurozonu.
Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

Zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmjeni Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske                                                                                                                                                                                  

                                
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

 PREDSJEDNICA ODBORA
    Grozdana Perić, dipl. oec.