Odbor za europske poslove

Izvješće Odbora za europske poslove s rasprave o Izvješću predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2020. godini

Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora je na 10. sjednici održanoj 19. siječnja 2021. raspravljao o Izvješću predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2020. godini., koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 14. siječnja 2021.

Odbor za europske poslove je, na temelju nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o predmetnom Izvješću raspravljao kao matično radno tijelo.

Izvješće o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2020. godini predstavila je državna tajnica za Europu u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, istaknuvši kako Izvješće obuhvaća ukupno pet sastanaka Europskoga vijeća održanih tijekom prošle godine, u veljači, srpnju, dva puta tijekom listopada, te u prosincu 2020. S obzirom da je predsjednik Vlade Republike Hrvatske redovito podnosio Hrvatskom saboru izvješća nakon svakog održanog sastanka, državna tajnica usredotočila se na posljednji sastanak, održan 10. i 11. prosinca 2020. Obrazložila je kako je riječ o jedinom sastanku Europskog vijeća na kojemu predsjednik Vlade nije sudjelovao zbog zdravstvenih razloga, te je Hrvatsku na sastanku zastupao slovenski premijer Janez Janša. Državna tajnica pojasnila je kako je riječ o uobičajenoj praksi u takvim slučajevima, jer se ovlast za zastupanje može prenijeti samo na drugog čelnika države ili vlade. Teme koje su dominirale na sastancima Europskoga vijeća tijekom prošle godine bile su pandemija bolesti COVID-19, donošenje novog Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027. godine, te povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz članstva u Europskoj uniji. Državna tajnica posebno je pozdravila dodjeljivanje alokacija iz Fonda solidarnosti nakon potresa koji su pogodili područje Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije u ožujku, te područje Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije u prosincu 2020.

U raspravi koja je uslijedila članovi Odbora izrazili su zanimanje za djelovanje Republike Hrvatske prema zemljama Zapadnog Balkana tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, kada je riječ o napretku u pregovorima, kao i distribuciji cjepiva protiv bolesti COVID-a 19, zatim su se osvrnuli, između ostaloga, na gospodarske učinke krize izazvane korona virusom, te na pripremu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Nakon provedene rasprave Odbor za europske poslove je, sa 9 glasova „ZA“, i 4 glasa „SUZDRŽAN“, odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći

Zaključak

Prihvaća se Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2020. godini.

Za izvjestitelja na sjednici Sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora Domagoja Hajdukovića, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednike Domagoja Ivana Miloševića i Bojana Glavaševića.


PREDSJEDNIK ODBORA
Domagoj Hajduković