Odbor za europske poslove

Izvješće Odbora za europske poslove o Prijedlogu plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2020. godinu

Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora je na 56. sjednici održanoj 14. siječnja 2020. raspravljao o Prijedlogu plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2020. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 27. prosinca 2019.

Odbor za europske poslove je, na temelju nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o Prijedlogu plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2020. godinu raspravljao kao matično radno tijelo.

Pomoćnica ministra vanjskih i europskih poslova uvodno je obrazložila da Vlada Republike Hrvatske svake godine predlaže plan usklađivanja zakonodavstva kao temelj za preuzimanje pravne stečevine Europske unije u hrvatski pravni sustav. Istaknula je Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU-a za 2020. godinu predviđa donošenje zakona kojima se preuzima nova pravna stečevina Europske unije, gdje Republika Hrvatska mijenja svoje zakonodavstvo paralelno s drugim državama članicama Europske unije.

S obzirom na navedeno, Prijedlog plana predstavlja učinkovit instrument za praćenje i preuzimanje europskog prava kroz procese uspostavljene još tijekom procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Nakon provedene rasprave Odbor za europske poslove jednoglasno je (s 10 glasova „ZA“) odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje

Plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2020. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora Domagoja Ivana Miloševića, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednike Franju Lucića i Domagoja Hajdukovića.

PREDSJEDNIK ODBORA
Domagoj Ivan Milošević