Odbor za europske integracije

Izvješće Odbora za europske integracije o Prijedlogu zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 74

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora je na 8. sjednici održanoj 20. svibnja 2008. raspravljao o Prijedlogu zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 15. svibnja 2008. uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.
 
Odbor za europske integracije je, na temelju nadležnosti iz članka 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu kao zainteresirano radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja je istaknuo potrebu donošenja jedinstvenog antidiskriminacijskog zakona slijedom obveza koje proizlaze iz Akcijskog plana za usklađivanje zakonodavstva i stvaranje potrebnih administrativnih kapaciteta za usvajanje i provedbu pravne stečevine EU u poglavlju 19. Socijalna politika i zapošljavanje.
 
Odbor za europske integracije je utvrdio da je Konačni prijedlog zakona o suzbijanju diskriminacije usklađen s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Za izvjestitelja na sjednici, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

 

      PREDSJEDNIK ODBORA      
      mr. sc. Neven Mimica