Odbor za europske integracije

Izvješće Odbora za europske integracije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 145

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora je na 14. sjednici održanoj 14. rujna 2012. raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. srpnja 2012. uz prijedlog da se sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor za europske integracije je raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu kao zainteresirano radno tijelo.

Predstavnica predlagatelja je istaknula da je donošenje predmetnog Zakona jedna od obveza preuzetih iz pregovora o pristupanju Republike u Poglavlju 19. – Socijalna politika i zapošljavanje, zbog obveze dovršavanja usklađivanja hrvatskoga zakonodavstva na području suzbijanja diskriminacije i to u dijelu koji se odnosi na iznimke od načela zabrane diskriminacije.

Članovi Odbora u raspravi su upozorili na pisanu primjedbu Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom prema kojoj se predlaže brisanje članka 5. Prijedloga zakona. Istaknuto je da se slijedom navedene odredbe postupanja državnih i drugih tijela, pravnih i fizičkih osoba temeljena na odredbama Obiteljskog zakona više neće moći propitivati razlozima diskriminacije po Zakonu o suzbijanju diskriminacije.

Odbor za europske integracije je većinom glasova (četiri glasa „ZA“, tri glasa „SUZDRŽAN“) utvrdio da je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije usklađen s pravnom stečevinom Europske unije.

Za izvjestitelja na sjednici, Odbor je odredio predsjednika Odbora Daniela Mondekara.


PREDSJEDNIK ODBORA
Daniel Mondekar