Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izjašnjavanje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o amandmanu na Prijedlog poslovnika o dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora, s Konačnim prijedlogom poslovnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora razmotrio je na 70. sjednici održanoj 29. travnja 2020. godine elektroničkim putem amandman podnesen na Prijedlog poslovnika o dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora, s Konačnim prijedlogom poslovnika.
Odbor je utvrdio da je amandman na Prijedlog poslovnika o dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora, s Konačnim prijedlogom poslovnika podnio Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske. 
Odbor se izjasnio o podnesenom amandmanu  kako slijedi:

1. Amandman Kluba zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske na članak 1. Odbor jednoglasno (11 glasova „ZA“), prihvaća.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio akademika Željka Reinera, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA    
akademik Željko Reiner,v.r.