8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

Marijana Živko (SDP)

Živko, Marijana

Rođena je 19. lipnja 1975. u Zagrebu. Završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je i doktorirala prirodne znanosti (VSS - liječnica, doktorica medicine.)

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

28.12.2015.

Datum završetka mandata:

30.01.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 28. prosinca 2015. kao zamjenici zastupnika Ivana Vrdoljaka
  • zastupnici je prestao mandat 30. siječnja 2016. povratkom izabranog zastupnika Ivana Vrdoljaka na zastupničku dužnost

Stranačka pripadnost:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske stranke umirovljenika, Hrvatskih laburista - stranke rada, Autohtone - hrvatske seljačke stranke i Zagorske stranke

Izborna jedinica: