6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

XI. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

Andrić, Ivo (HDZ)
Marić, Goran (HDZ, zamjenik Dragana Primorca)
XI. izborna jedinica:
Zasebna izborna jedinica za izbor zastupnika koje biraju hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.