9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Nada Turina-Đurić (GLAS)

Turina-Đurić, Nada

Rođena je 11. srpnja 1964. u Rijeci. Završila Fakultet političkih znanosti u Zagrebu (VSS - diplomirana politologinja). 

Kontakt:
Odbor za obitelj, mlade i sport   
Telefon: 01/45 69 780 
Faks: 01/45 69 658
e-mail: odboms@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnica je 12. lipnja 2017. prestala biti članicom Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao nezavisna zastupnica
  • zastupnica je 26. srpnja 2017. prestala biti nezavisnom zastupnicom te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao članica stranke Građansko-liberalni savez

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: