9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Ivan Šuker (HDZ)

Šuker, Ivan

Rođen je 12. studenoga 1957. u Gornjim Rujanima (Livno, Bosna i Hercegovina). Završio Ekonomski fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani ekonomist). 

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

19.06.2017.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 19. lipnja 2017. kao zamjeniku zastupnika Dražena Bošnjakovića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: