9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid)

Sinčić, Ivan Vilibor

Rođen je 28. kolovoza 1990. u Karlovcu. Završio preddiplomski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (VŠS - sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
Telefon: 01/4569 481
Faks: 01/6303 126
e-mail: klubzivizid@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Živog zida, Promijenimo Hrvatsku, Akcije mladih i Abecede demokracije

Izborna jedinica: