9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Stipo Šapina (HDZ)

Šapina, Stipo

Rođen je 19. travnja 1962. u Bosanskom Šamcu (Bosna i Hercegovina). Završio Višu trgovinsku školu u Beogradu (VŠS - organizator prodaje). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

08.12.2017.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat 8. prosinca 2017. kao zamjeniku zastupnika Drage Prgometa

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: