9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Alen Prelec (SDP)

Prelec, Alen

Rođen je 27. srpnja 1967. u Zaprešiću. Završio Ekonomski fakultet u Zagrebu (VŠS - ekonomist). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

10.03.2017.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat 10. ožujka 2017. kao zamjeniku zastupnika Zorana Milanovića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: