9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Ivan Penava (HDZ)

Rođen je 31. prosinca 1974. u Vukovaru. Završio Kineziološki fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani kineziolog).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata 20. listopada 2016.; zamjenica zastupnika je Marijana Balić

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: