6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Ivica Pančić (HSD)

Pančić, Ivica

Rođen je 31. siječnja 1968. u Vukovaru. Završio Fakultet političkih znanosti u Zagrebu (VSS – diplomirani politolog).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.01.2008.

Datum završetka mandata:

22.12.2011.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je 22. rujna 2010. prestao biti nezavisni zastupnik, a mandat je nastavio obnašati kao član Hrvatskih socijaldemokrata
  • zastupnik je 11. siječnja 2010. prestao biti članom Socijaldemokratske partije Hrvatske, a mandat je nastavio obnašati kao nezavisni zastupnik

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske

Izborna jedinica: