9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Goran Marić (HDZ)

Marić, Goran

Rođen je 5. rujna 1959. u Grudama (Bosna i Hercegovina). Završio Ekonomski fakultet u Zagrebu. Stekao doktorat iz područja ekonomskih znanosti (VSS – doktor ekonomskih znanosti, docent). 

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice 
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 19. listopada 2016.; zamjenik zastupnika je Mato Čičak
  • zastupniku je prestalo mirovanje mandata dana 24. srpnja 2019.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: