9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Mladen Madjer (BM 365)

Madjer, Mladen

Rođen je 28. studenoga 1965. u Novigradu Podravskome. Završio Veterinarsku školu u Zagrebu (SSS - veterinarski tehničar).

Kontakt:
Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika
Tajnik Kluba: Slavko Rako
Telefon: 01/6303 355; 01/6303 354
Faks: 01/6303 398
Mob.: 098 462 827
e-mail: Strankaradaisolidarnosti.nz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 14. listopada 2016. kao zamjeniku zastupnika Stjepana Kožića
  • zastupnik je dana 8. siječnja 2019. prestao biti član Hrvatske seljačke stranke te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao član stranke Bandić Milan 365 - Stranke rada i solidarnosti

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: