9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Darinko Kosor (HSLS)

Kosor, Darinko

Rođen 14. ožujka 1965. u Zagrebu. Završio Ekonomski obrazovni centar u Zagrebu (SSS - ekonomist).

Kontakt:
Odbor za gospodarstvo
Telefon: 01/ 4569-615
Faks: 01/ 6303-057
e-mail: odborgro@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske socijalno-liberalne stranke

Izborna jedinica: