9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Ivan Klarin (SDP)

Klarin, Ivan

Rođen je 16. srpnja 1985. u Šibeniku. Završio Upravnu školu u Šibeniku (SSS - upravni referent). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 1. listopada 2017.; od 11. studenoga 2017. zamjenica zastupnika je Marija Alfirev
  • zastupniku je prestalo mirovanje mandata dana 10. srpnja 2019.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: