7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Biljana Borzan (SDP)

Borzan, Biljana

Rođena je 29. studenoga 1971. u Osijeku. Završila studij medicine u Osijeku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (VSS – doktorica medicine, specijalistica medicine rada i sporta).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

01.07.2014.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnica je obnašala dužnost zastupnice promatračice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu od 16. ožujka 2012. do 1. srpnja 2013.
  • zastupnici je započelo mirovanje mandata danom 1. srpnja 2013.; zamjenik zastupnice Hrvoje Nekić započeo je obnašati dužnost zamjenika zastupnice 5. srpnja 2013.
  • zastupnici je prestao mandat 1. srpnja 2014.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: