7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru RH - EU

O izaslanstvu

Zajednički parlamentarni odbor Republika Hrvatska - Europska unija osnovan je na temelju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je Hrvatska potpisala s Europskom zajednicom i njezinim državama članicama 29. listopada 2001. godine. Prema članku 116. Sporazuma, politički dijalog na parlamentarnoj razini odvija se u okviru Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kasnije preimenovanog u Zajednički parlamentarni odbor.

Odbor je osnovan 2004. odlukama Hrvatskoga sabora i Europskoga parlamenta o imenovanjima izaslanstava u Zajednički parlamentarni odbor. Izaslanstvo Hrvatskoga sabora i Europskoga parlamenta u Zajedničkom parlamentarnom odboru broji 15 članova i 15 zamjenika čija politička zastupljenost odražava sliku zastupljenosti njihovih političkih skupina u dotičnim parlamentima. Sukladno Pravilima postupanja, koje je Odbor donio na svojoj prvoj sjednici, Odbor se sastaje dva puta godišnje, naizmjence u Bruxellesu/Strasbourgu i Hrvatskoj.

Od osnivanja, Zajednički parlamentarni odbor održao je 17 sastanaka. Glavne teme dnevnih redova Zajedničkog parlamentarnog odbora odnose se na postignuća Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji kao i na aktualna zbivanja u Europskoj uniji. Na kraju sastanaka usvajaju se zajedničke izjave i preporuke.

Pregled sastanaka:

1. sastanak (Zagreb, 3. i 4. ožujka 2005.)

Dnevni red

Declaration and Recommendations  

 

2. sastanak (Bruxelles, 4. i 5. listopada 2005.)

Dnevni red

Declaration and Recommendations

 

3. sastanak (Dubrovnik, 20. i 21. ožujka 2006.)

Dnevni red

Declaration and Recommendations

 

4. sastanak (Bruxelles, 3. i 4. listopada 2006.)

Dnevni red

Declaration and Recommendations

 

5. sastanak (Zagreb, 20. i 21. ožujka 2007.)

Dnevni red

Declaration and Recommendations

 

6. sastanak (Bruxelles, 1. i 2. listopada 2007.)

Dnevni red

Declaration and Recommendations

 

7. sastanak (Opatija, 29. i 30. travnja 2008.)

Dnevni red

Declaration and Recommendations

 

8. sastanak (Bruxelles, 6. i 7. listopada 2008.)

Dnevni red

Declaration and Recommendations

 

9. sastanak (Zagreb, 23. i 24. veljače 2009.)

Dnevni red

Declaration and Recommendations

 

10. sastanak (Strasbourg, 25. i 26. studenoga 2009.)

Dnevni red

Declaration and Recommendations

 

11. sastanak (Zagreb, 29. i 20. ožujka 2010.)

Dnevni red 

Declaration and Recommendations

 

12. sastanak (Bruxelles, 29. i 30. studenoga 2010.)

Dnevni red

Declaration and Recommendations

 

13. sastanak (Dubrovnik, 16. i 17. svibnja 2011.)

Dnevni red

Declaration and Recommendations

 

14. sastanak (Bruxelles, 11. listopada 2011.)

Dnevni red

Declaration and Recommendations

 

15. sastanak (Zagreb, 2. i 3. svibnja 2012.)

Dnevni red

Declaration and Recommendations

 

16. sastanak (Bruxelles, 10. i 11. listopada 2012.)

Dnevni red

Declaration and Recommendations

 

17. sastanak (Split, 29. i 30. travnja 2013.)

Dnevni red

Declaration and Recommendations


U sedmom sazivu Hrvatski je sabor na 3. sjednici, 24. veljače 2012., donio Odluku o imenovanju članstva Izaslanstva. Danom stupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, 1. srpnja 2013., Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru RH - EU imalo je sljedeće članove:

Predsjednik:
Plenković,  Andrej

Potpredsjednici:
Picula, Tonino
Radoš, Jozo

Članovi:
Antičević Marinović, Ingrid
Borzan, Biljana
Božinović, Davor
Dalić,  Martina
Jandroković, Gordan
Jerković, Romana
Kolman, Igor
Kulušić, Ante
Mondekar, Daniel
Pupovac,  Milorad
Tireli, Nansi

Zamjenici:
Banić, Martina
Filipović, Ilija
Glavak, Sunčana
Habek, Mario
Hajduković, Domagoj
Jelušić, Ivo
Kalmeta, Božidar
König, Sonja
Matušić, Frano
Mesić, Jasen
Mulić, Melita
Popijač, Đuro
Stier, Davor Ivo
Šimac Bonačić, Tatjana
Vukobratović, Marija