6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Goran Beus Richembergh (HNS)

Beus Richembergh, Goran

Rođen 31. srpnja 1965. u Splitu. Završio Centar za odgoj i obrazovanje u brodograđevnoj industriji u Splitu (SSS - suradnik u kulturno-znanstvenim ustanovama).(SSS - suradnik u kulturno-znanstvenim ustanovama). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.01.2008.

Datum završetka mandata:

22.12.2011.

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata

Izborna jedinica: