7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Petar Baranović (Reformisti)

Baranović, Petar

Rođen je 12. ožujka 1969. u Šibeniku. Završio studij Morskog ribarstva Sveučilišta u Splitu (VSS - diplomirani inženjer morskog ribarstva).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je 15. srpnja 2014. prestao biti članom Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik
  • zastupnik je 17. listopada 2014. prestao biti nezavisnim zastupnikom te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao član Narodne stranke – reformista

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: