Najave

5. sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Ivana Mažuranića Više

4. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Josipa Šokčevića Više

6. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

dvorana Stjepana Radića Više

Utvrđivanje redoslijeda postavljanja usmenih zastupničkih pitanja Vladi Republike Hrvatske na 4. sjednici Hrvatskoga sabora

dvorana Ante Starčevića